IPU PROFILANALYS

"Insiktsfulla människor skapar goda relationer"

EN DEL AV EN HELHET

IPU Profilanalys är effektivt för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp eller en hel organisation

Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete, och personlig utveckling.

verktyg 1.jpg

UTVECKLING GENOM INSIKT

IPU Profilanalys är ett verktyg som ger dig viktiga insikter kring dina egna beteenden och dina medarbetares beteenden.

Varför får vissa bättre kontakt med andra?

Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation?

Varför är vissa chefer bättre än andra?

Svaret finns till stor del att hämta i vårt beteende.

 

NÄR HAR MAN GLÄDJE AV IPU PROFILANALYS?

IPU Profilhjul ger en klar och tydlig bild av en individs eller grupps styrkor och förmågor.

  • Vid utveckling av lednings- grupper,projektgrupper och team
  • Vid medarbetar-och utvecklingssamtal
  • Vid rekrytering
  • När man vill uppnå bättre kommunikation
  • Vid coachning och personlig utveckling
  • Vid omorganisation
  • Vid karriärplanering
  • Vid säljträning